Φορολογία Εισοδήματος 2020 (απλή έκδοση)
Η εφαρμογή eTax 2020 (Φορολογία Εισοδήματος) στην πιο απλή έκδοση υποστηρίζει τη διαχείριση του εντύπου Ε1 και τη δημιουργία του εκκαθαριστικού σας σημειώματος. Πιο αναλυτικά υποστηρίζει:
 • Δημιουργία, αντιγραφή και αποθήκευση του Ε1
 • Εκτύπωση των πεδίων του Ε1 σε λευκό χαρτί Α4
 • Πολλαπλά έντυπα
 • Γρήγορη εισαγωγή (Quick Entry)
 • Προεπισκόπιση τεκμηρίων διαβίωσης και Ωφέλειας από Δαπάνες
 • Επιλογή έτους για εκκαθάριση
     
        
Φορολογία Εισοδήματος 2020 (πλήρης έκδοση)
Η εφαρμογή eTax 2020 (Φορολογία Εισοδήματος) στην πλήρη έκδοση υποστηρίζει τη διαχείριση του εντύπου Ε1,E2 και τη δημιουργία του εκκαθαριστικού σας σημειώματος. Πιο αναλυτικά υποστηρίζει:
 • Δημιουργία, αντιγραφή και αποθήκευση του Ε1
 • Εκτύπωση του Ε1 σε PDF πάνω στο ίδιο το έντυπο
 • Εκτύπωση εκκαθαριστικού σε PDF πάνω στο έντυπο της εφορίας
 • Πολλαπλές εγγραφές Ε1 (έντυπα)
 • Γρήγορη εισαγωγή (Quick Entry)
 • Προεπισκόπιση τεκμηρίων διαβίωσης και Ωφέλειας από Δαπάνες
 • Επιλογή έτους για εκκαθάριση
 • Υπολογισμός ΕΝΦΙΑ 2020 και παλαιοτέρων ετών
 • Υπολογισμός παρακράτησης φόρου (για μισθωτούς)
 • Δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (backup-restore)
 • Δυνατότητα χρήσης Προσωπικών Οικονομικών - δείτε πως γίνεται η 'μεταμόρφωση' σε eFN
     
        
Προσωπικά Οικονομικά (eFN) και Φορολογία Εισοδήματος
Μια εφαρμογή για την διαχείριση των προσωπικών και οικογενειακών οικονομικών καθώς και την διαχείριση της Φορολογίας Εισοδήματος. Περιλαμβάνει τα εξής::
 • Διαχείριση εσόδων (μισθών, συντάξεων κλπ)
 • Διαχείριση εξόδων ανά κατηγορία
 • Πλήρης διαχείριση Αποδείξεων
 • Δημιουργία κατηγοριών εσόδων και εξόδων
 • Διαχείριση πιστωτικών καρτών
 • Διαχείριση λογαριασμών τραπεζών
 • Υποστήριξη μελλοντικών κινήσεων (προϋπολογισμός)
 • Χρηματοοικονομική ροή
 • Προβλέψεις
 • Εκτυπώσεις εσόδων-εξόδων
 • Συγκεντρωτικές και αναλυτικές εκτυπώσεις κινήσεων, λογαριασμών και πιστωτικών καρτών
 • Γραφική απεικόνιση με μια ματιά
 • Υποστηρίζεται μόνο μία εταιρεία-δικαιούχος
 • Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης σε μορφή pdf
 • Πλήρης Διαχείριση Φορολογίας Εισοδήματος και δημιουργία Εκκαθαριστικού, όπως το eTax 2020 στην πλήρη του έκδοση
     
        
    Επιλέξτε την έκδοση που επιθυμείτε     Κλείσιμο